ฟรี
 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • พระพุทธชินราช
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  เลขที่ 11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร 0821763285

 • 518846_0.jpg

  กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพของนักเรียน

 • LINE_ALBUM_ประชาสัมพันธ์ 66_๒๓๑๑๒๓_3.jpg

  พิธีถวายราชสดุดี

 • LINE_ALBUM_ประชาสัมพันธ์ 66_๒๓๑๑๒๓_2.jpg

  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

 • LINE_ALBUM_ประชาสัมพันธ์ 66_๒๓๑๑๒๓_1.jpg

  กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพของนักเรียน

 • LINE_ALBUM_ประชาสัมพันธ์ 66_๒๓๑๑๒๓_4.jpg

  รับการนิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

 • 1689832203-.jpg

  ขยายผล

 • 1689831929-.jpg

  อบรมขยายผล

 • LINE_ALBUM_ประชาสัมพันธ์ 66_๒๓๐๖๐๙_11.jpg

  โครงการส่งเสริมสุขภาพ

 • LINE_ALBUM_ประชาสัมพันธ์ 66_๒๓๐๖๐๙_7.jpg

  เลือกตั้งประธานนักเรียน

 • LINE_ALBUM_ประชาสัมพันธ์ 66_๒๓๐๖๐๙_5.jpg

  พิธีไหว้ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร