ฟรี
 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • พระพุทธชินราช
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2

 • โรงเรียนบ้านป่าบง
  เลขที่ 11 หมู่ 6 ต.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทร 0821763285

 • .jpg

  ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566

 • LINE_ALBUM_ภาพข่าว 65_๒๓๐๑๒๐.jpg

  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านป่าบง

 • LINE_ALBUM_ภาพข่าว 65_๒๓๐๑๒๐_4.jpg

  16 ม.ค. วันครู

 • LINE_ALBUM_ภาพข่าว 65_๒๓๐๑๒๐_2.jpg

  ผ้าลายขอ

 • LINE_ALBUM_ภาพข่าว 65_๒๓๐๑๒๐_1.jpg

  วันเด็กแห่งชาติ

 • LINE_ALBUM_ภาพข่าว 65_๒๓๐๑๒๐_0.jpg

  วันขึ้นปีใหม่

 • LINE_ALBUM_ภาพข่าว 65_๒๓๐๑๒๐_3.jpg

  ป่าบงดีและเก่งด้วย To B 1

 • LINE_ALBUM_ภาพข่าว 65_๒๒๑๒๒๖_2.jpg

  ร่วมกิจกรรมกับชุมชน

 • LINE_ALBUM_ภาพข่าว 65_๒๒๑๒๒๖_3.jpg

  กีฬาศูนย์

 • LINE_ALBUM_ภาพข่าว 65_๒๒๑๒๒๖_1.jpg

  นิเทศภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร